"Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać."
John Grisham, Aktywista


Pierwsze spotkanie z adwokatem bywa stresujące.

Proszę pamiętać jednak, że adwokat ma służyć pomocą, być wsparciem i z pewnością skrupulatnie wysłuchać każdego kto przyjdzie po pomoc. Wszelkie informacje przekazane adwokatowi objęte są tajemnicą adwokacką, a zatem żadna osoba postronna nie uzyska informacji na tematy poruszane przez klienta przed adwokatem. z tego punktu widzenia klient w rozmowie z adwokatem powinien być szczery i wyczerpująco przedstawić problem.

Na spotkanie z adwokatem warto przynieść dokumenty, które mają związek z tematem spotkania - nawet te, które pozornie wydają się nieistotne, albowiem diabeł tkwi w szczegółach. Pozwoli to adwokatowi na przeprowadzenie szczegółowej analizy i umożliwi zaproponowanie odpowiedniej strategii.

W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, zmian czy nowych problemów, proszę niezwłocznie przedstawić je adwokatowi. Kluczem do sukcesu jest bowiem wspólne zrozumienie, dobry kontakt oraz szczerość, już od pierwszego spotkania.


Da mihi factum, dabo tibi ius
Podaj mi fakty, a podam ci prawo

Podczas rozmowy adwokat zapyta o problem z jakim przyszedł klient, a w razie niepełnego przedstawienia stanu faktycznego, z pewnością zada stosowne pytania, które pozwolą na dokładne zrozumienie sytuacji. Nie należy się krępować, a odpowiadać szczerze - w pełni poinformowany adwokat jest dużo skuteczniejszy.

Kwestie finansów to również temat poruszany podczas pierwszego spotkania. o wszystkim zostaniecie Państwo poinformowani i będziecie mieli czas na podjęcie decyzji - „zatrudnić” adwokata, czy też nie. Nie należy krępować się z pytaniami o koszty porady prawnej, kto pyta nie błądzi, a lepiej tę sytuację mieć wyjaśnioną i klarowną przy pierwszym spotkaniu. Wiele informacji można również uzyskać telefonicznie.

Nie zawsze jednak jesteśmy w pełni przygotowani do kontaktu z adwokatem.

W sytuacji zatrzymania, adwokat wyznaczany jest tylko i wyłącznie na żądanie zatrzymanego, należy więc zgłosić chęć natychmiastowego kontaktu z obrońcą. Tylko w ten sposób może dojść do spotkania adwokata z zatrzymanym. Należy więc o tym przypominać przy każdej rozmowie z funkcjonariuszami którzy mogą nas zachęcać do rozmowy, oferując np. "wyjście na dymka". Tymczasowego pełnomocnictwa może udzielić adwokatowi również osoba najbliższa.Dagmara Antoniak